Zdravotní pojišťovny, Ceník

Klinicko-logopedická péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Uzavřené smluvní vztahy:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Platby nehrazené ze zdravotního pojištění – ceník přímých plateb (preferovaná platba kartou):

– vyšetření na VŠ + písemná zpráva – 250,- Kč,                                                             

– výpis ze zdravotní dokumentace / zpráva z logopedické terapie na žádost zákonného zástupce – 250,- Kč.

 

lOGOPEDIE nOVÝ jIČÍN

Mgr. Monika Kelarová

Klinická logopedie

Diagnostika a terapie poruch řeči v rozsahu oboru klinická logopedie.

KONTAKT

© Monika Kelarová 2022