Moje odbornost

  • státní zkoušky v oboru logopedie, surdopedie, psychopedie

  • atestace v oboru klinická logopedie

  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

  • oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve nestátní zdravotnické zařízení)

  • další vzdělávání formou seminářů a kurzů + absolvované certifikované kurzy:

  • NDT Basic Bobath – v neurovývojové terapii Bobath u dětí

    Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

    Terapie orální pozice

lOGOPEDIE nOVÝ jIČÍN

Mgr. Monika Kelarová

Klinická logopedie

Diagnostika a terapie poruch řeči v rozsahu oboru klinická logopedie.

KONTAKT

© Monika Kelarová 2022